1- Over ons

De website My Dreft Belgium (hierna de “Website” genoemd) is een elektronische handelswebsite die via het internet bereikbaar is op Mydreft.com. De aanbiedingen zijn open voor elke internetgebruiker die in België woont (hierna de “Gebruiker” genoemd).

Deze website wordt uitgegeven en beheerd voor rekening van Procter & Gamble International Operations met hoofdkantoor te 47 Route de Saint-Georges – 1213 Petit-Lancy, Zwitserland (hierna “P&G” genoemd) door:

LR Physics R&D Prototyping (hierna LRP genoemd)
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid | Maatschappelijk kapitaal: 80000 € | BCB Belgium
Maatschappelijke zetel: 11 rue de Corthys, 4280 HANNUT, België
Btw-nummer: BE0542.542.972

Om LRP te contacteren stuurt u een e-mail naar My Dreft@lr-physics.com of u vult volgend contactformulier in:
2 – Aanvaarding van de Algemene Verkoopvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna de “AVV” genoemd) zijn van toepassing op de volledige inhoud van deze website onder de domeinnaam www.mydreft.com. My Dreft verkoopt producten en productabonnementen aan Gebruikers. Gebruikers van de website worden verondersteld deze AVV aandachtig te lezen. Door producten of een abonnement aan te kopen aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk onderhavige AVV. My Dreft behoudt zich het recht voor om de AVV op elk moment te wijzigen. Alle wijzigingen aan de AVV worden gepost op www.mydreft.com en indien nodig wordt u via e-mail op de hoogte gebracht. Gelieve regelmatig te gaan kijken of er updates en veranderingen werden aangebracht aan de AVV. Blijft u producten of abonnementen aankopen na de bekendmaking van de veranderingen aan de AVV, dan betekent dit dat u de veranderingen aanvaardt.

Gebruikers moeten 18 of ouder zijn om een account aan te maken bij My Dreft en om producten en/of abonnementen aan te kopen op de Website. Gebruikers moeten garanderen dat de gegevens die ze invullen bij de registratie correct en volledig zijn. Er wordt de gebruikers gevraagd om een wachtwoord aan te maken wanneer ze een account creëren bij My Dreft. De gebruikers zijn als enigen verantwoordelijk voor alle activiteiten en bestellingen die gebeuren via hun account en er wordt hen gevraagd om hun wachtwoord geheim te houden. De gebruikers kunnen hun wachtwoord op elk moment weigeren door zich toegang te verschaffen tot hun “Mijn account” of door contact op te nemen met de klantendienst van My Dreft via het volgende formulier:
De bestelde hoeveelheden mogen enkel dienen voor persoonlijk gebruik van de Gebruiker, zoals beschreven in deze AVV.
Gebruikers moeten ‘consumenten’ zijn, i.e. fysieke personen die bestellen voor persoonlijk gebruik en niet voor industriële, commerciële, agrarische of zakelijke noden

My Dreft behoudt zich het recht voor om op gelijk welk moment en naar eigen goeddunken een nieuwe Gebruikersregistratie te weigeren, om een Gebruikersaccount op te schorten of te annuleren.
Door deze AVV te aanvaarden, aanvaarden de Gebruikers ook de Terms of Use en Privacy Policy.

3- Producten die verkocht worden op www.Mydreft.com

A. Aanbiedingen

My Dreft biedt twee types aanbiedingen aan: Gebruikers kunnen een individuele aanbieding kopen en een abonnement nemen. My Dreft garandeert geen beschikbaarheid van alle producten die mogelijk besteld werden.
(i) Het individuele aanbod bestaat uit eén doos bevat 30 vaatwastabletten.
(ii) Er zijn 1 abonnement: Dreft Platinum vaatwastabletten: Eén doos bevat 30 vaatwastabletten

Aanbiedingen zijn beperkt tot het Belgisch grondgebied. De prijzen vermeld op My Dreft zijn in Euro en ze omvatten alle taksen en btw, geldend op het moment van de aankoop. Er kunnen verzendingskosten van toepassing zijn. Deze worden berekend op basis van de bestelling en ze moeten aan de Gebruiker gemeld worden wanneer hij/zij een bestelling plaatst en voor hij/zij overgaat tot de betaling.
De prijzen kunnen veranderen en in dat geval zijn de prijzen die vermeld werden op het moment dat de bestelling geplaatst werd of dat het abonnement onderschreven werd de prijzen die van toepassing zijn. Bestaande abonnementen worden niet beïnvloed door prijsveranderingen, maar wel door veranderingen van geldende taksen. Bent u het niet eens met deze veranderingen, dan kunt u de overeenkomst stopzetten, zoals uitgelegd in deel 2) hieronder.

B. Specifieke voorwaarden voor abonnementen

Voor abonnementen kunnen Gebruikers de leveringsfrequentie bepalen door het type aanbieding te selecteren en door een wasfrequentie te vermelden.

Leveringsfrequentie per wasfrequentie

 • Minder dan 3x per week -> Na 105 dagen zal je een nieuwe doos ontvangen
 • 3x tot 4x per week -> Na 52 dagen zal je een nieuwe doos ontvangen
 • 5x tot 6x per week -> Na 35 dagen zal je een nieuwe doos ontvangen
 • 7x tot 8x per week -> Na 26 dagen zal je een nieuwe doos ontvangen
 • 9x tot 10x  per week -> Na 21 dagen zal je een nieuwe doos ontvangen
 • Meer dan 10x  per week -> Na 17 dagen zal je een nieuwe doos ontvangen

Het abonnement wordt standaard aangegaan voor 1 jaar en het wordt automatisch vernieuwd.

Gebruikers kunnen:

 • hun abonnement op elk moment stopzetten met een opzegtermijn van 30 dagen via “Mijn Account” of door contact op te nemen met de Klantendienst via onderstaande chatbox;
 • hun abonnement wijzigen in volgende gevallen:
  • producten van Dreft toe te voegen/te verwijderen
  • de leverings-/betaalfrequentie te veranderen;
 • de verzending van de producten naar hun verzendadres te vervroegen of uit te stellen via “Mijn Account”. Dit heeft geen impact op de normale frequentie van de verzendingen: de volgende verzending met 1 week uitstellen zal de normale periode tussen de volgende verzendingen niet verkorten. De oorspronkelijk gekozen frequentie blijft behouden (vb. 4 weken).

Elke verandering aan het abonnement wordt effectief van kracht 72 uur voor de volgende verzending.

LRP heeft het recht om elk abonnement op gelijk welk moment te beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen. De kennisgeving moet schriftelijk gebeuren via gewone e-mail.

C. Specifieke promoties

De Website kan specifieke promoties aanbieden die van toepassing zijn op de hierboven vermelde aanbiedingen gedurende een beperkte periode en voor een bepaald aantal Gebruikers. In het geval van een dergelijke promotie kan de Gebruiker niet meer dan 1 (één) keer de promotie verzilveren. In geval van niet-naleving van deze voorwaarden of misbruik behoudt de Website zich het recht voor om leveringen of bestellingen zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren. Als er vragen zijn met betrekking tot een vroegere of huidige promotie, kan de gebruiker contact opnemen met My Dreft via onze klantenservice op de chatbox hieronder, of het volgende formulier invullen:
4- Bestellingen & Betalingen

Door een bestelling te plaatsen (product of abonnement) aanvaardt de Gebruiker uitdrukkelijk onderhavige AVV zonder enige beperking of zonder enig voorbehoud. De bevestiging door My Dreft van de aanvaarding van de bestelling doet dienst als bewijs van deze aanvaarding en van de transactie. Hoewel de Gebruiker een e-mail ter bevestiging krijgt van My Dreft, is het aangewezen dat hij/zij een kopie van deze aanvaarding van de bestelling bijhoudt eens de aankoop voltooid is. Deze e-mail met bevestiging specificeert de beschrijving van de aanbieding (product of abonnement), het totale gefactureerde bedrag en de leveringsvoorwaarden van de bestelling.

Het bedrag van elke bestelling is beperkt tot 250 euro per bestelling/levering.

Alle bestellingen moeten betaald worden in Euro op het moment dat de bestelling geplaatst wordt en op het moment dat een bestelling in het kader van een abonnement verzonden wordt. Gebruikers kunnen betalen met krediet-/debietkaart of via PayPal.

Betalen met krediet-/debietkaart gebeurt via de betaalportalen HiPay Wallet of Stripe. Deze aanvaarden Bancontact, Maestro, Belfius, KBC, ING, Visa, MasterCard en American Express. Meer informatie is beschikbaar via de volgende links: HIPAY WALLET en STRIPE.

De kaart of de PayPal-rekening van de gebruiker zal gedebiteerd worden na de verzending van de producten.

De Gebruiker garandeert My Dreft dat hij/zij over de nodige toelatingen beschikt om de gekozen betaalmethode te gebruiken. My Dreft behoudt zich het recht voor om elke bestelling en/of levering op te schorten of te annuleren, ongeacht de aard of het uitvoeringsniveau ervan in geval van het niet betalen van een bedrag dat door de Gebruiker verschuldigd is of indien er zich een betaalincident voordoet. Boetes ten bedrage van het wettelijke interestpercentage worden automatisch toegepast op onbetaalde bedragen vanaf tien dagen volgend op de factuurdatum.

Als onderdeel van de bestrijding van fraude op het internet kan informatie betreffende uw bestelling voor controle doorgestuurd worden naar om het even welke bevoegde autoriteit.

Indien een of meerdere producten na het plaatsen van de bestelling niet beschikbaar blijken, dan zal de Gebruiker op de hoogte gebracht worden via e-mail. De geplaatste bestelling zal opnieuw berekend worden en het aangepaste bedrag wordt bij de Gebruiker gedebiteerd. Is de bestelling van de Gebruiker volledig niet beschikbaar, dan wordt de Gebruiker via e-mail op de hoogte gebracht en dan wordt hem/haar niets aangerekend.

My Dreft behoudt zich echter het recht voor om elke bestelling van een gebruiker op te schorten of te annuleren in geval van een geschil betreffende de betaling van een vorige bestelling of voor enige andere wettige reden.

5- Levering van bestellingen

De producten zullen geleverd worden op het verzendadres dat de Gebruiker vermeldde op het bestelformulier.

Een standaard levering gebeurt gemiddeld binnen de 2 tot 7 dagen na de datum van de ontvangst van de bestelbevestiging.

Gebruikers kunnen hun verzendadres enkel aanpassen in hun account als ze een abonnement hebben. Veranderingen moeten minstens 72 uur voor de volgende verzending gepland staat doorgevoerd worden.

De geschatte leveringsdatum moet gecommuniceerd worden in de bevestigingsmail van de bestelling.

6- Wettelijke garantie

De Gebruiker profiteert van de bepalingen van de wettelijke conformiteitsgarantie uit hoofde van de toepassing van artikels 1649 bis – 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek en de wettelijke garantie met betrekking tot verborgen gebreken, overeenkomstig artikels 1641 – 1649 van het Burgerlijk Wetboek.

Indien het product niet conform is, vooral wanneer dit het gevolg is van een anomalie of een fout in de geleverde referenties, dan kan de Gebruiker ervoor kiezen om het product terug te sturen naar My Dreft en een terugbetaling te krijgen.

De kosten voor de terugzending worden op verzoek van de Gebruiker terugbetaald door My Dreft.

Voor elke claim kan de Gebruiker contact opnemen met de Klantendienst van My Dreft via onderstaande chatbox of door onderstaand formulier in te vullen:
7- Instructies voor het terugzenden van producten en herroepingsrecht

7.1 Gebrekkige producten:

Producten kunnen door de Gebruiker teruggestuurd worden
i. op zijn/haar eigen kosten,
ii. binnen de 14 dagen na de datum van ontvangst door de Gebruiker,
iii. via het Terugzendformulier in bijlage bij zijn/haar bestelling of beschikbaar op Return Form page,
iv. indien het product intact (onaangeroerd/ongebruikt) is, in de originele staat, in de verpakking (en gesloten verpakking waar van toepassing) en met de bijhorende accessoires (waar van toepassing),
v. naar volgend adres:
LR Physics / My Dreft
Corthys 11,
4280, HANNUT
België

De gebruiker kan My Dreft contacteren met betrekking tot de terugzending door gebruik te maken van onderstaande chatbox of door volgend formulier in te vullen:
Er wordt u dan een specifieke terugzendprocedure gecommuniceerd.

Indien aan bovenstaande voorwaarden voldaan is, dan wordt de prijs van het product terugbetaald aan de Gebruiker via dezelfde betaalmethode die gebruikt werd door de Gebruiker.
7.2 Herroepingsrecht

7.2.1 Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, kan de Gebruiker zijn/haar herroepingsrecht uitoefenen, het welke hem/haar toelaat de bestelling te annuleren zonder reden binnen de 14 dagen na ontvangst van de producten. Het uitoefenen van dit recht zal elke bestelling of abonnement beëindigen.

De Gebruiker erkent en aanvaardt dat, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, dit recht niet langer kan worden uitgeoefend indien de Gebruiker de producten op enige wijze heeft aangetast na levering en deze niet kunnen worden teruggezonden omwille van gezondheids- en veiligheidsredenen.

Er dient geen schadevergoeding te worden betaald voor het terugsturen van het product. Wel dient de Gebruiker alle kosten te dragen voor het terugsturen van de producten (ongeopend en in perfecte staat).

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de Gebruiker LRP schriftelijk van zijn/haar beslissing om het herroepingsrecht uit te oefenen op de hoogte te brengen door deze beslissing naar het hierboven vermelde adres te sturen (met duidelijke vermelding dat het om de uitoefening van het herroepingsrecht gaat) of door het Herroepingsformulier in de AVV in te vullen (zie hieronder) en dit terug te sturen naar LRP op het hierboven vermelde info@washclub.be

Producten moeten worden teruggestuurd in de originele verpakking, samen met een kopie van de originele factuur. De producten mogen niet geopend of gebruikt zijn. De Gebruiker is volledig aansprakelijk indien de goederen beschadigd worden tijdens de terugzending naar LRP.

De Gebruiker krijgt het bedrag dat hij heeft betaald voor zijn bestelling terug binnen een redelijke termijn en in elk geval niet later dan veertien (14) nadat LRP het verzoek tot herroeping ontvangt. LRP behoudt zich het recht voor om enige terugbetaling op te schorten totdat LRP de producten effectief heeft ontvangen.

Annex 1

Herroepingsformulier

Indien u uw heroeppingsrecht wenst uit te oefenen, gelieve dan:
• onderstaand vakje aan te vinken;
• stuur naar de e-mail info@My Dreft.be;
• de vragenlijst in te vullen;
• dit terug sturen naar LRP op info@My Dreft.be

□ Ik deel u mee dat ik mij wens terug te trekken van het contract met betrekking tot:

Ontvangen op:

Naam en Voornaam van Gebruiker:
Adres van Gebruiker:

Handtekening van Gebruiker:
(enkel in geval dit formulier niet online wordt ingediend)

Datum:

8- Eigendom

My Dreft behoudt het volledige eigendom van de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs, inclusief vergoedingen en taksen.

9- Aansprakelijkheid

My Dreft, LRP en P&G kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik dat de Gebruiker maakt van de Website en van de producten die hij/zij aankocht op de Website. Alle materialen op de website worden verwerkt door LRP om correct en van goede kwaliteit te zijn zonder garanties en noch LRP noch P&G kunnen aansprakelijk gesteld worden voor fouten of weglatingen op de Website of voor enige technische problemen die de Gebruiker zou kunnen ondervinden op de Website. De toegang tot de Website kan soms beperkt worden om reparaties, onderhoud of de implementatie van nieuwe functies of diensten mogelijk te maken.

Indien de Gebruiker een fout ontdekt op de Website, kan hij/zij contact opnemen met My Dreft via onderstaande chatbox.

Voor zover wettelijk toegelaten kunnen LRP en P&G niet aansprakelijk gesteld worden voor:

 • Virussen van derde partijen of andere schadelijke functies die een impact hebben op de toegang van de Gebruiker tot of het gebruik van de Website;
 • Incompatibiliteit van de Website met de apparatuur, de software of telecommunicatielinks van de Gebruiker;
 • Vertragingen of storingen die de Gebruiker zou kunnen ervaren tijdens het uitvoeren van transacties op de Website;
 • Technische problemen, inclusief fouten of onderbrekingen van de Website;
 • Gevolg- of bijkomstige schade (inclusief maar niet beperkt tot inkomstenverlies, verlies van winsten, verlies van geanticipeerde besparingen, nutteloze kosten en gegevensverlies) of enige andere indirecte, speciale of punitieve schade die zou voortvloeien uit of betrekking heeft op het gebruik van de Website door de Gebruiker.

My Dreft geeft links naar websites van derde partijen waarmee P&G relaties heeft uitgebouwd. Als de Gebruiker deze links gebruikt, dan verlaat hij/zij de Website en gaat hij/zij naar websites die beheerd worden door derde partijen met hun eigen beleidslijnen voor het gebruik van hun websites door de Gebruiker en hun eigen gebruik van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker. LRP en P&G hebben dergelijke websites niet nagekeken en hebben er geen controle over en staan niet in voor de kwaliteit of het eigendom ervan en ze kunnen ook niet aansprakelijk gesteld worden voor enige problemen voortvloeiend uit het gebruik door de derde partijen van de gegevens van de Gebruiker, de inhoud van de website of de diensten die door deze websites aangeboden worden aan de Gebruiker.

10- Intellectueel Eigendom

Conform de geldende wetten betreffende het intellectuele eigendom zijn deze Website, de inhoud ervan en alle communicaties door My Dreft het exclusieve eigendom van P&G, dat geen licentie of enig recht verleent behalve het raadplegen van de Website. Het reproduceren, kopiëren, schrappen of gebruiken van de volledige Website of een deel ervan of van de inhoud is niet toegelaten, onder geen enkele vorm en voor geen enkel doel.

11- Privacybeleid

My Dreft wordt beheerd door LRP voor rekening van P&G, dat instaat voor de gegevenscontrole. LRP handelt dus als een gegevensverwerker voor P&G. Door deze AVV te aanvaarden, aanvaarden de Gebruikers ook de Terms of Use en Privacy Policy die van toepassing zijn voor My Dreft.

Gebruikers hebben het recht op toegang tot, correctie verwijdering, overdracht naar een andere provider van hun persoonlijke gegevens of ze kunnen zich verzetten tegen de verwerking ervan of deze beperken. Om deze rechten te laten gelden, klik here.

Gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie ook bewerken door zich toegang te verschaffen tot hun persoonlijke ruimte onder het gedeelte “Mijn Account”.

Alle gegevens die u ons bezorgt worden vertrouwelijk en met de juiste veiligheidscontroles verwerkt. Uw informatie zal door My Dreft gebruikt worden om de producten die u bestelde te leveren en om uw transactiecommunicatie te sturen uit naam van P&G.

Schreef u zich in voor de marketingcommunicatie van P&G, dan zal bepaalde informatie met hen gedeeld worden. Voor meer informatie over het Privacybeleid van P&G klikt u op here.

12- Toepasbaar recht

Onderhavige AVV wordt gestuurd door de Belgische wetten. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor enig geschil tussen de Partijen, voortvloeiend uit of met betrekking tot onderhavige AVV.
Hebt u vragen over de oplossing van een geschil, gelieve dan contact op te nemen met onze Klantendienst via onderstaande chatbox of door volgend formulier in te vullen:
Indien de Gebruiker niet tevreden is met de Klantendienst, kan de Gebruiker zijn klacht altijd indienen bij het online platform voor geschillenbeslechting. Dit platform bewerkstelligt een onafhankelijke oplossing van online geschillen tussen consumenten en professionelen in de EU en kan worden gecontacteerd via //webgate.ec.europa.eu/odr/

De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor enig geschil tussen de Partijen, voortvloeiend uit of met betrekking tot onderhavige AVV.